Fogalmak
 
 • Leütési Ár: Az adott tételre legmagasabb áron ajánlatot tevő Árverési Vevő vételi ajánlatának elfogadásával és az elfogadás leütéssel történő visszaigazolásával kialakult magyar forintban meghatározott bruttó ár, amely Művészár és a Támogatás összege. 
 • Művészár: a Leütési Árnak a Művészt megillető része. 
 • Támogatás: a Leütési Ár azon hányada, amely kizárólag a Kedvezményezett Mosoly Alapítvány közhasznú tevékenységének támogatására szolgál. 
 
A leütési ár megfizetése
 
A Leütési Ár egy részét Vásárló közvetlenül a Művésznek fizeti meg egy adásvételi szerződés alapján. A Leütési Ár másik része a Mosoly Alapítvány támogatása: ezt az összeget Vásárló közvetlenül az alapítványnak fizeti meg, támogatási szerződés alapján. Az alapítvány részére támogatásként felajánlott tárgyak (árverési tételek) Leütési Ára teljes egészében a Mosoly Alapítványnak fizetendő támogatási szerződés alapján kerül megfizetésre.  
Vásárló a Jótékonysági Árverést követő 3 munkanapon belül e-mail formájában értesítést kap a megvásárolt tárgy(ak)ról, és a részletes fizetési feltételekről.  
 • A Művészárat Vevő az árverés napját követő 8 napon belül banki átutalással fizetheti meg.  A Művészár készpénzben történő befizetése a Művésszel történő egyeztetés alapján lehetséges. 
 • A Támogatást az Alapítvány részére a Támogatási szerződéstervezetben meghatározott határidőn belül készpénzben (a Kedvezményezett irodájában (1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 47. III./19.), vagy banki átutalással fizetheti meg a Vevő. Amennyiben a Vevő igényt tart a támogatási szerződésre, úgy Vevő a támogatási szerződés végleges verziójának két aláírt példányát megküldi Alapítvány részére. 
 • Amennyiben a Vevő a Leütési Árat maradéktalanul megfizette, az Árverési Tétel a Mosoly Alapítvány irodájában (1066 Budapest, Nyugati tér 1. Appy Centrum, VI. emelet) átvehető.  
 • A Vevő a megvásárolt Árverési Tétel elszállításáról a Vételár kiegyenlítésével egyidejűleg, a Jótékonysági Árverés időpontjától számított 14 munkanapon belül köteles az Alapítvánnyal kölcsönösen együttműködve gondoskodni. Az átadásnak a jelen pontban meghatározott határidőn belüli, a Vevő hibájából történő meghiúsulása esetén sem a Kedvezményezett, sem az Árverés Lebonyolítója nem felelős az Árverési Tétel sérüléséért vagy elvesztéséért. Az Árverési Tétellel kapcsolatban felmerülő kárveszélyt a jelen pontban meghatározott határidő elteltével a Vevő viseli. 
 
Licitlépcsők  
 
 • 0 Ft - 200 000 Ft között: 10 000 Ft  
 • 200 000 Ft - 500 000 Ft között: 20 000 Ft  
 • 500 000 Ft - 1 000 000 Ft között: 50 000 Ft  
 • 1 000 000 Ft - 2 000 000 Ft között: 100 000 Ft  
 • 2 000 000 Ft - 5 000 000 Ft között: 200 000 Ft  
 • 5 000 000 Ft - 10 000 000 Ft között: 500 000 Ft  
 • 10 000 000 Ft - 20 000 000 Ft között: 1 000 000 Ft